top of page

FYZIOTERAPIE PRO FIRMY

Fyzioterapeutické a rehabilitační služby jsou poskytovány zaměstnancům přímo v závodě a to jak v ordinaci, tak i na samotném pracovišti. Prvotní diagnostika a ošetření probíhá v provozu, kdy fyzioterapeut prochází linkou a pomocí metody kinesiotapingu ošetřuje problémové oblasti pohybového aparátu tejpem. Má tak možnost vidět zaměstnance při výkonu jejich pracovní činnosti a zaměřit se na ošetření těch partií, které jsou nejvíce přetěžovány. Služba je takto přizpůsobena požadavkům konkrétního pracovního prostředí. Současně dochází i ke kontrole ergonomie pracoviště a stavu zaměstnanců.

Akutní a chronické stavy jsou následně ošetřovány v ordinaci v rámci individuální terapie na základě podrobné anamnézy pacienta. Je navržena vhodná léčba za pomoci efektivní a příjemné přístrojové terapie, měkkých a mobilizačních technik, rehabilitačního cvičení a dalších fyzioterapeutických metod. Naše rozsáhlé zkušenosti zejména z náročného prostředí automotive průmyslu a pozitivní přínos služeb si mohou zaměstnavatelé ověřit v rámci pilotních projektů, které před zahájením dlouhodobé spolupráce nabízíme.

10262128.jpeg
Kotva - fyzioterapie
video

Děkujeme za zprávu!

Připravíme nabídku přesně na míru vaší společnosti. Napište nám.

ERGONOMIE PRACOVIŠTĚ

Fyzioterapeut prochází jednotlivými pracovišti, pozoruje zaměstnance při práci a provádí analýzu pracovního prostředí. Na základě charakteru pracovní činnosti, organizace práce, bezpečnostních prvků, vybavenosti pracoviště, požadavků na časovou náročnost a dalších proměnných, doporučí vhodnou kompenzaci pracovní zátěže a to formou:

  • reportu návrhů a doporučení na optimalizaci pracoviště,

  • doporučení na úpravu pohybu zaměstnance,

  • distribuce vhodných cvičebních jednotek a jejich edukaci pro cvičení v domácím prostředí, např. jak manipulovat s těžkými břemeny, nácvik správného sedu, chůze aj.

Spolupracujeme s ​Českou ergonomickou společností (ČES) a pravidelně se účastníme ergonomických konferencí, takže služby neustále inovujeme a optimalizujeme na základě nejnovějších poznatků z praxe.

Kotva - ergonomie

WORKSHOPY

Další užitečnou a účinnou formou péče o vlastní zaměstnance jsou firemní workshopy realizované pro tým 10-15 osob. Workshop je možné uspořádat buď ve vlastním konferenčním prostoru QMI Centra prevence, nebo přímo v místě zaměstnání.

Workshopy jsou vhodné jak pro pracovníky pracující v kanceláři, kteří často trpí potížemi v oblasti krční či bederní páteře v důsledku nevhodného sedu u PC, tak pro zaměstnance pracující ve výrobě či logistice, u nichž jsou problémy pro změnu vyvolány nesprávným stojem nebo zvedáním příliš těžkých břemen a jejich manipulací.

Workshopy jsou tématicky rozděleny například na:

  • workshop Ergonomie sedu

  • workshop Ergonomie stoje

  • workshop Ergonomie zvedání břemen

Kotva - workshopy
aerobic Class

DNY ZDRAVÍ

V rámci akcí, které pořádají firmy pro své zaměstnance, připravujeme efektivní programy, které jsou velmi oblíbenou náplní. Dle požadavků klienta (délka trvání akce, počet zaměstnanců, sledovaný cíl akce apod.) připravíme program na míru, čímž vzniknou zajímavě sestavené dny, které jsou akční, přínosné a zároveň zábavné.
Nabízíme kombinaci workshopů, individuální terapie a skupinového cvičení. Každý zaměstnanec má specifické problematické partie dle pracovního zařazení, jinak bude například vypadat stav operátora ve výrobě, jinak pracovníka v administrativě. Dle těchto kritérií vytvoříme konkrétní plán krok za krokem, jak s těmito skupinami efektivně pracovat a předat jim, co je pro ně v rámci péče o pohybový aparát zásadní. Cílem je edukace každého zaměstnance, předání zejména praktických dovedností, naučení správných pohybových návyků, které je do budoucna ochrání při výkonu povolání.

PODOLOGICKÝ SCREENING PRO FIRMY

V rámci projektu fyzioterapie na pracovišti doporučujeme rozšíření o oblast podologie. Jedná se o službu, kdy během specializovaného přístrojového vyšetření odhalíme nejrůznější deformity a abnormality na chodidlech pracovníka, které jsou způsobeny nošením nevhodné pracovní obuvi. Vytvořením vložky na míru do pracovní obuvi předcházíme dlouhodobým chronickým potížím pohybového aparátu. V kombinaci s pravidelnou fyzioterapeutickou péčí tak zajistíme optimální zdravotní stav každého pracovníka, předejdeme vzniku pracovní neschopnosti nebo v konečném důsledku nemoci z povolání.

IMG_9945.jpg
Kotva 2
%C5%A0KODA_ELECTRIC_logo_edited.png
GRAMMER%20logo_edited.png
faurecia-vector-logo_edited.png
JTEKT%2520logo_edited_edited.png
magna-logo_edited.png
pierburg-vector-logo_edited.png
Arcadis-Logo_edited.png
AISAN_edited.png
ADIENT%20logo_edited.png
Borgers_CS_edited.png
EISSMANN%20logo_edited.png

REFERENCE

bottom of page