top of page

FYZIOTERAPIE PRO FIRMY

Fyzioterapeutické a rehabilitační služby jsou poskytovány zaměstnancům přímo v závodě a to jak v ordinaci, tak i na samotném pracovišti. Prvotní diagnostika a ošetření probíhá v provozu, kdy fyzioterapeut prochází linkou a pomocí metody kinesiotapingu ošetřuje problémové oblasti pohybového aparátu tejpem. Má tak možnost vidět zaměstnance při výkonu jejich pracovní činnosti a zaměřit se na ošetření těch partií, které jsou nejvíce přetěžovány. Služba je takto přizpůsobena požadavkům konkrétního pracovního prostředí. Současně dochází i ke kontrole ergonomie pracoviště a stavu zaměstnanců.

Akutní a chronické stavy jsou následně ošetřovány v ordinaci v rámci individuální terapie na základě podrobné anamnézy pacienta. Je navržena vhodná léčba za pomoci efektivní a příjemné přístrojové terapie, měkkých a mobilizačních technik, rehabilitačního cvičení a dalších fyzioterapeutických metod. Naše rozsáhlé zkušenosti zejména z náročného prostředí automotive průmyslu a pozitivní přínos služeb si mohou zaměstnavatelé ověřit v rámci pilotních projektů, které před zahájením dlouhodobé spolupráce nabízíme.

10262128.jpeg
Kotva - fyzioterapie
video

Děkujeme za zprávu!

Připravíme nabídku přesně na míru vaší společnosti. Napište nám.

ERGONOMIE PRACOVIŠTĚ

Fyzioterapeut prochází jednotlivými pracovišti, pozoruje zaměstnance při práci a provádí analýzu pracovního prostředí. Na základě charakteru pracovní činnosti, organizace práce, bezpečnostních prvků, vybavenosti pracoviště, požadavků na časovou náročnost a dalších proměnných, doporučí vhodnou kompenzaci pracovní zátěže a to formou:

  • reportu návrhů a doporučení na optimalizaci pracoviště,

  • doporučení na úpravu pohybu zaměstnance,

  • distribuce vhodných cvičebních jednotek a jejich edukaci pro cvičení v domácím prostředí, např. jak manipulovat s těžkými břemeny, nácvik správného sedu, chůze aj.

Spolupracujeme s ​Českou ergonomickou společností (ČES) a pravidelně se účastníme ergonomických konferencí, takže služby neustále inovujeme a optimalizujeme na základě nejnovějších poznatků z praxe.

Kotva - ergonomie