FYZIOTERAPIE PRO FIRMY

Fyzioterapeutické a rehabilitační služby jsou poskytovány zaměstnancům přímo v závodě a to jak v ordinaci, tak i na samotném pracovišti. Prvotní diagnostika a ošetření probíhá v provozu, kdy fyzioterapeut prochází linkou a pomocí metody kinesiotapingu ošetřuje problémové oblasti pohybového aparátu tejpem. Má tak možnost vidět zaměstnance při výkonu jejich pracovní činnosti a zaměřit se na ošetření těch partií, které jsou nejvíce přetěžovány. Služba je takto přizpůsobena požadavkům konkrétního pracovního prostředí. Současně dochází i ke kontrole ergonomie pracoviště a stavu zaměstnanců.

Akutní a chronické stavy jsou následně ošetřovány v ordinaci v rámci individuální terapie na základě podrobné anamnézy pacienta. Je navržena vhodná léčba za pomoci efektivní a příjemné přístrojové terapie, měkkých a mobilizačních technik, rehabilitačního cvičení a dalších fyzioterapeutických metod. Naše rozsáhlé zkušenosti zejména z náročného prostředí automotive průmyslu a pozitivní přínos služeb si mohou zaměstnavatelé ověřit v rámci pilotních projektů, které před zahájením dlouhodobé spolupráce nabízíme.

 

ERGONOMIE PRACOVIŠTĚ

Fyzioterapeut prochází jednotlivými pracovišti, pozoruje zaměstnance při práci a provádí analýzu pracovního prostředí. Na základě charakteru pracovní činnosti, organizace práce, bezpečnostních prvků, vybavenosti pracoviště, požadavků na časovou náročnost a dalších proměnných, doporučí vhodnou kompenzaci pracovní zátěže a to formou:

  • reportu návrhů a doporučení na optimalizaci pracoviště,

  • doporučení na úpravu pohybu zaměstnance,

  • distribuce vhodných cvičebních jednotek a jejich edukaci pro cvičení v domácím prostředí, např. jak manipulovat s těžkými břemeny, nácvik správného sedu, chůze aj.

Spolupracujeme s ​Českou ergonomickou společností (ČES) a pravidelně se účastníme ergonomických konferencí, takže služby neustále inovujeme a optimalizujeme na základě nejnovějších poznatků z praxe.

 

WORKSHOPY

Další užitečnou a účinnou formou péče o vlastní zaměstnance jsou firemní workshopy realizované pro tým 10-15 osob. Workshop je možné uspořádat buď ve vlastním konferenčním prostoru QMI Centra prevence, nebo přímo v místě zaměstnání.

Workshopy jsou vhodné jak pro pracovníky pracující v kanceláři, kteří často trpí potížemi v oblasti krční či bederní páteře v důsledku nevhodného sedu u PC, tak pro zaměstnance pracující ve výrobě či logistice, u nichž jsou problémy pro změnu vyvolány nesprávným stojem nebo zvedáním příliš těžkých břemen a jejich manipulací.

Workshopy jsou tématicky rozděleny například na:

  • workshop Ergonomie sedu

  • workshop Ergonomie stoje

  • workshop Ergonomie zvedání břemen

 

REFERENCE

 
  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube

Kde sídlíme?

QMI Centrum prevence, s.r.o.

Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň

IČO: 29114047

info@qmi-fyzio.cz

Infolinka dostupná v pracovní dny v čase 9:00-17:00 na čísle

+420 777 226 651

Kontaktujte nás!