top of page

Bc. Bohumil Kůs

fyzioterapeut

V praxi využívá především manuální terapie a mobilizačních technik. Terapii doplňuje léčebnou tělesnou výchovu v podobě individuálního cvičení přizpůsobeného klientovo obtížím. Má zkušenosti v oblasti fitness a v práci se sportovci. Zajímá se o osteopatii a alternativní druhy medicíny a jeho vášní je pomáhat lidem dosahovat jejich cílů v oblasti zdraví a pohybu. Při terapii kombinuje jednotlivé metody a klade důraz na holistický přístup v cestě ke zdraví.

bottom of page