top of page

Měkké a mobilizační techniky

Manuální techniky využívané při terapii funkčních poruch hybné soustavy

Měkké a mobilizační techniky jsou základní manuální metodou fyzioterapie využívanou při terapii funkčních poruch hybné soustavy. Měkkými technikami se ošetřují měkké tkáně – což jsou kůže, podkoží, fascie a svaly. Slouží k uvolnění svalových spazmů a odstranění bolestivých reflexních změn ve svalech a okolních strukturách. Pomocí mobilizačních technik se odstraňují kloubní blokády, optimalizuje se kloubní hybnost v daném segmentu a tím dochází ke zmírnění bolesti. Do mobilizačních technik patří i nácvik automobilizace.

Galerie

bottom of page