top of page

Bc. Marta Köglerová

fyzioterapeutka

Fyzioterapie dospělých, sportovní fyzioterapie, fyzioterapie neurologických pacientů, fyzioterapie pro firmy

 

Marta se zaměřuje na individuální terapii dospělých s nejrůznějšími pohybovými obtížemi včetně poúrazových a pooperačních stavů. Dále se věnuje fyzioterapii sportovců a neurologických pacientů. Ráda propojuje znalosti z anatomie, kineziologie a dalších lékařských oborů tak, aby byl problém řešen v kontextu celého těla. Zároveň terapii sestavuje na míru konkrétním potřebám klienta. Ve své praxi dbá o citlivý přístup ke klientovi a navázání spolupráce s ním, aby měl jasnou představu o průběhu léčby. Při terapiích využívá měkké techniky a mobilizace, léčebnou tělesnou výchovu, prvky vývojové kineziologie, senzomotoriky, dále přístrojovou terapii, tejpování a další.

 

Vzdělání:

  • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – fyzioterapie (Bc.)

  • V současnosti: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – fakulta zdravotnických studií (Mgr.)

 

Kurzy:

  • Vyšetřovací testy – Svět fyzioterapie 

  • Dvouměsíční stáž v Německu – ortopedická klinika v Bad Stebenu

bottom of page