top of page

Vstupní vyšetření

Fyzioterapeutické vyšetření je základním předpokladem pro určení a nastavení správného terapeutického postupu.

Vyšetření zahrnuje odebrání podrobné anamnézy, na kterou navazuje samotný kineziologický rozbor pohybového aparátu. Při kineziologickém rozboru fyzioterapeut vyšetřuje aspekčně (pohledem). Zpravidla se toto vyšetření začíná ve stoji a dále se pokračuje podle zdravotních potíží a úvahy terapeuta (vsedě, vleže na zádech, na břiše, atd.). Kromě hodnocení celkového statického držení těla ze všech možných stran a úhlů je důležité posoudit i kvalitu jednotlivých pohybových stereotypů lidského těla. Na posouzení pohybových stereotypů využíváme funkční testy (předklon, záklon, úklon, dřep, atd.).


Kromě aspekce zapojujeme do kineziologického rozboru i vyšetření palpací a nebo tedy pohmatem. Na základě informací, které fyzioterapeut zjistil při odebraní anamnézy doplní vyšetření ještě o testy klinické, ortopedické případně neurologické. Zjišťujeme také různé kontraindikace k použití našich přístrojů.

Je vhodné si sebou přinést lékařské zprávy, pokud jste s danou potíží už navštívili i lékaře.


Na základě komplexního vstupního vyšetření fyzioterapeut navrhuje následní léčbu a jaké fyzioterapeutické metody při terapii použije.

Galerie

bottom of page