top of page

Bc. Veronika Veselá

fyzioterapeutka

Fyzioterapie dospělých, fyzioterapie pro firmy.


V terapiích využívá zejména léčebnou tělesnou výchovu, měkké a mobilizační techniky, přístrojovou terapii a kinesiotaping. Zaměřuje se na fyzioterapii dospělých, poúrazové a pooperační stavy, ale i jiné bolesti.


Vzdělání:

·       Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta zdravotnických studií (Bc.)


Absolvované kurzy:

·       Kurz tejpování

bottom of page