top of page

Bc. Jáchym Trojanec

fyzioterapeut

Věnování se zejména dospělým pacientům, ať už s akutními anebo chronickými problémy. Využívání manuální terapie, a to také v rámci fyzioterapie sportovců, jejich poúrazových a pooperačních stavů.


Studium:

2022 - dosud

Lékařská fakulta - Masarykova univerzita v Brně

Aplikovaná fyzioterapie (Mgr.)


2019 - 2022

Fakulta zdravotnických studií - Západočeská univerzita v Plzni

Fyzioterapie (Bc.)

bottom of page