top of page

Bc. Eva Kohoutová

fyzioterapeutka

Fyzioterapie dospělých. Fyzioterapie pro firmy.


Pracuje s chronickými i poúrazovými stavy, nejčastěji bolesti zad, úžinové syndromy a epikondylitidy. V terapii využívá měkké a mobilizační techniky, kineziotejping a LTV s prvky akrální koaktivační terapie a jogy.


Vzdělání:

·       Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (Bc.)

 

Absolvované kurzy:

·       Tejpování základní kurz (Škola tejpování)

·       Pokročilé kineziologické tejpování (RockTape)

·       Principy posilování stabilizačního systému core (IQ pohyb)

·       Core zásobník cviků (IQ pohyb)

·       Manuální techniky-mobilizace (Mgr.Maja Špiritovič Ph.D.)

bottom of page