top of page

NÁŠ PŘÍBĚH

Naším cílem je zdravý a spokojený klient.

Ve společnosti QMI Centrum prevence se od roku 2014 zaměřujeme na poskytování komplexního programu benefitů pro zaměstnavatele, který zahrnuje:

  • rehabilitační program fyzioterapie na pracovišti,

  • dohled nad ergonomií a optimalizace pracoviště,

  • vzdělávání a workshopy,

  • podpůrné poradenství.

Pečujeme o více než 7.000 zaměstnanců předních společností v několika regionech České republiky.

 

Naším posláním je realizovat výjimečný program péče ve výrobních i nevýrobních podnicích a zajišťovat dobrou kondici zaměstnanců.

Své letité zkušenosti v roce 2020 přenášíme do nových prostor ambulantního provozu a budujeme moderní ordinace, kde náš erudovaný tým fyzioterapeutů na základě vstupního vyšetření stanoví nejvhodnější léčbu. Díky rozsáhlému vybavení našich ordinací dokážeme zajistit efektivní terapii pro široké spektrum obtíží pohybového aparátu.

Zaměstnavatelům sestavujeme rehabilitační program na míru s využitím:

  • unikátní přístrojové technologie, která spoří čas a umožňuje rychlou rekonvalescenci,

  • kinesiotapingu,

  • léčebné tělesné výchovy,

  • měkkých mobilizačních technik a jiných klasických i inovativních metod.

 

Naší předností je poskytnutí odborné péče fyzioterapeuta, přístrojové terapie a rehabilitace přímo v místě zaměstnavatele. Tento jedinečný moderní přístup je nejenom rychlý a efektivní, ale pro zaměstnavatele naprosto transparentní a kontrolovatelný benefit.

Zaměstnavatel díky tomuto programu kompenzuje pracovní zátěž zaměstnanců. V některých případech může zabránit vyšší kategorizaci práce či eliminovat její vlivy, ale především zajišťuje prevenci nemocí z povolání či pracovních úrazů z důvodu únavy a přetížení a taktéž zvyšuje výkon a kvalitu práce. Dále lze včasně odhalit skutečný stav zaměstnance již při náboru či při prvním výskytu rizikových faktorů.

bottom of page